Nar du ler till nagon annan manniska kommer han uppemot forgott att besvara leendet

Nar du ler till nagon annan manniska kommer han uppemot forgott att besvara leendet

Nar du ler till nagon annan manniska kommer han uppemot forgott att besvara leendet

vilket skanke positiva kanslor hos bade dig jag samt motparten. En naturligt smil ger typiska rynkor omkring ogonen, bred e falsk leende ler karl endas tillsamman munnen, leendet kan bliva maskaktigt, sarskilt pa den ansiktshalva som styrs utav saken da e dominanta hjarnhalvan. Detta ar sarskild tydligt vid det forvridna leendet, som visar motsatta emotione kungen ansiktets bagg sidor (formedlar ironi). Smi med spanda lappar (saso doljer tanderna) visar att vederborande bar villi en hemlighet, som hon inte vill demaskera. Nago version bruten det ha vart Dianas smil tillsammans bollen nerbojd sam bortvand tittade hon op samt flinade med spanda lappar, vilket gav intryck av ungdomlighet, lekfullhet samt hemlighetsfullhet. (kika foto) Ju aldre vi blir, desto allvarligare blir vi. Ett vuxen skrattar i hur man hittar kvinnorna på bravodate medel femton ganger dagligen; e forskolebarn fyrahundra ganger. Att avsiktligt fororsaka leenden och flabba paverkar hjarnaktiviteten sa att vi lattare kanner impulsiv frojd. Skratt stimulerar bl.a. bildningen fran endorfiner (det kroppsegna morfinet) sasom dampar jak samt far oss att ma battre. Enbart 15 % av vara flabb hor tillsammans tillsammans skoj. Skrattet inneha mera tillsammans samhorighet att gora, ju mer sallskapli nago situation ar, desto oftare skrattar personer sam desto langre varar va garva. Underlydande folk ler mer i narvaro itu overlagsen samt overordnade personer. Kvinn ler betydligt oftare an hanar.

Vi befinner si fascinerade fran ogonen sam deras aterverkning villi manskligt upptradande

Ogonkontakt reglerar dialog, ger signaler om herravald alternativ ligger mot faste sta misstanker om bluf. Nedanfor ett blaffig fraktio saken dar epok vi befinner si nylle til ansikte med e ser vi motparten ino ogonen. Blicken kan befinna saken da mest blottlaggande sam arliga utav all manskliga kommunikationssignaler enar pupillerna skifta oavhangig fran medveten beharskning. Nar nagon person blir tand kan pupillerna bliv opp till fyra ganger storre an vanligtvis. Raseri kan a andra sida bega att pupillerna drar ihop sig. Okningen it pupillens dimension ar forknippat tillsamman psykisk sysselsattnin sasom inneha att handla med problemlosning. Pupillen ar saso mest vidgad nar personen hittar losningen. Ogonen befinner si ett nyckelsignal samman hyllnin, samt syftet med ogonmakeup befinner sig att accentuera do. Om nago madam kanner sig attraherad itu en herre vidgas hennes pupiller nar hon titta kungen honom. Karl vet fortfarande ej hurdan ogonsignalerna skickas och tolkas. Kvinns ar forbattring pa att tolka dessa sam kroppssprak ino anna. Autistiska folk – saso mycket ar man – klarar sig samst. Att flinkt hoja ogonbrynen samt darefter sanka de dar ater ager evig en trevlig halsningssignal hos manniskan, som det f.o. aven befinner si hos primaterna. Saken da gyllene regeln ar att evigt vifta tillsammans ogonbrynen till folk ni gilla och mo de dar ni vill ska avhalla dej. Manniskor visar dominans alternativ ilska til andra genom att hissa ner ogonbrynen, under tiden hojda ogonbryn befinner sig en tecken gallande underdanighe. Att dampa ogonlocken simultan saso ogonbrynen hojs, blicken vands gla och lapparna saras lindrig befinner si ett signal saso kvinn ager begagna inom arhundraden for att framfora erotis underdanighet. Det betyder mycket hurdan lange man haller blickkontakten, tidslangden sta ogonkontakt avgors partiell utav kulturen. Darfor at uppfora upp en bra affar till en manniska amna ni i do flesta kulturer meeting hans ogonkast mellan 60-70% av tiden. Underordnade manniskor brukar frams titta da. Att icke vanda bort blicken befinner sig saledes ett subtilt takti att provocer eller framfora att herre age divergerande avseende.

Ino grunden befinner si leendet nago underkastelsesignal sasom visar ifall nagon framling ar valvillig alternativt stridslysten

Kvinnor har e bredare synfalt an man, som i denna jamforelse har e ”tunnelseende”. Karla avslojar pa grund av jatte- lattare underben dom tittar efter ann kvinn. Nar nago gumma vill snarja nago mans observan av andra sidan fran ett kammare moter hon hans tit, haller innestaend saken dar i tvenne alternativt tre sekunder samt tittar efterat ne. Manga hanar behover flertal inviter darfor at koppla budskapet. Nar kvinnan ager fatt mannens uppmarksamhet anvander hon vanligtvis nago mindre ty fran ogonbrynsviftningen, sasom bekraftar att signalen varenda planerad stav honom. Nar nago individ moter din ogonkast under mer annu ett pa tredjedelar it samtalstiden betyder det antigen att n befinner sig medryckand alternativ intagande – inom vilket rattssak pupillerna befinner sig vidgade – alternativ ocksa kanner han sig fientligt alternativt utmanande installd – ino vilket kollapsa pupillerna befinner sig sammandragna. Nago normal, avslappad blinkningsfrekvens ar goka at atta blinkningar per minut, samt ogonen ar slutna enkom nagon tiondedels sekund. Pressade manniskor, exempelvis sadana sasom ljuger, tender forstora blinkningsfrekvensen dramatisk. Nar blinkningen befinner si forlangd, kanske mo par – tre sekunder befinner sig det idelige e omedvetet ansat att blunda for nagon indivi sasom upplevs som ointressant, traki eller underordnad. Nar ett individ kastar tillsammans ogonen fran blad mo sida ar det en omen villi att han ar osaker och soker efter nago flyktvag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart0

Cart

Refund Reason

Home
Store
Account
Wishlist
0
Bag